Услуги от CNex

 
 • Инсталиране и конфигуриране на сървър
 • Инсталиране на софтуер и приложения
 • Инсталиране и настройка на Интернет връзки
 • Поддръжка на компютри, лаптопи, сървъри и периферия
 • Терминални решения
 • Дистанционен достъп
 • Мрежово окабеляване и администрация
 • Изработка на сайтове и мобилни приложения
 • Консултации и съвети
 • Търговия с компютърна и офис техника
 • Защита на данни
 • Архивиране на данни
 • Възстановяване на данни
 • Гаранционна техника от друга фирма
 • Компютърен сервиз

Поддръжка на сървъри от CNex

 

Сървърната поддръжка, мрежовото администриране и оптимизирането на компютърната Ви среда е един от ключовите фактори за Вашия бизнес. Ние предлагаме 24 часов непрекъснат мониторинг и support  на Вашата IT Инфраструктура. Нашите сертифицирани служители и квалифициран персонал биха могли да окажат необходимата Ви помощ при инсталиране на Вашите сървъри, настройки наOS и потребителски права за достъп, backup решения,  Интернет защита, е-mail управление и предпазване от нежелана поща, мигриране към по-нови версии.

Отдалечената поддръжка на Вашите сървъри, рутери и активно мрежово оборудване би позволило на Вашия бизнес непрекъсна работа, без принудително спиране. Това е възможно благодарение на превантивните мерки за безопасност на работата и проактивния мониторинг на Вашия хардуер и софтуер. Ние ще предоставим на Вас и на Вашия бизнес възможност за оптимизиране на разходите чрез цялостни решения за повишаване сигурността и скоростта на работа.

Windows Server администрация, мониторинг и поддръжка

– Инсталация и конфигуриране на Windows Server
– Windows Server Monitoring – мониторинг на сървъри
– Windows Server Security – одит на сигурността и защита на данните
– Windows Server Backup – периодично архивиране на файлове и бази данни
– Active Directory (AD) – конфигуриране и поддръжка на активна директория
– DNS/DHCP Windows Server – конфигуриране и поддръжка
– File and Print Server – Файлов и принт сървър поддръжка
– Group Policies – Добавяне на групови политики
– Windows Terminal Server
– Windows Server VPN – играждане и поддръжка на виртуална частна мрежа
– Windows Server Virtualization – Виртуализация на Windows Server
– Предлагаме поддръжка на Windows Server 2003/2008/2012


Системен администратор или външна фирма

Предимства на външната фирма
Фирмата разполага с различни тесни специалисти за различните типове проблеми. Това им дава възможност да са по-добре подготвени.
Ако наемете администратор със същите познания, разходите за заплата и осигуровки ще са много по-големи.
Фирмата може да Ви осигури по-пълен набор от услуги, например ремонт на Вашата техника.
При повреда няма да се наложи да спирате работата си за дълго, защото фирмата ще Ви предостави оборотна техника за времето на ремонта.
При няколко едновременни проблема фирмата може да изпрати повече специалисти и да Ви спести престой или глоби за закъснение.

Какво да попитате, когато избирате компютърна поддръжка?
Фирмите, предлагащи компютърна поддръжка, са хиляди. Можете да улесните своя избор, ако го базирате на точни критерии. Ето някои примерни въпроси, по които можете да оцените качеството на предлаганата услуга:
Ако поради проблем с компютъра не мога да подготвя справките по ДДС, мога ли да разчитам на реакция до един час от специалист на фирмата?
В случай, че принтерът ми се повреди и не мога да отпечатам оборотна ведомост, мога ли да разчитам фирмата да го ремонтира и да ми осигури оборотен за времето на ремонта.
Мога ли да разчитам специалист на фирмата да се грижи осчетоводената информация да бъде надеждно архивирана?
Може ли фирмата да осигури компютърно обучение и консултации?
От колко години работи фирмата?
Има ли фирмата договори със световните производители на техника и софтуер?
Разполага ли със сертифицирани специалисти?
Кои други компании обслужва фирмата и разполага ли с препоръки от тях?
Предлага ли фирмата пробен период?
Ако местите офиса си, може ли фирмата да изгради нова компютърна мрежа?

Освен тези въпроси, би било чудесно, ако договорите с фирмата следните подробности:
Първоначална проверка за проблеми на всички компютри.
Профилактични посещения поне веднъж месечно.
Да Ви посещава един и същи служител на фирмата, който да е запознат с Вашата специфика. Да има точни дни и часове за посещение.
Служителят на фирмата да присъства винаги при посещения от друга компютърна фирма. Например за Интернет или за счетоводната програма.
Почистване на компютрите от прах поне веднъж на шест месеца.
Служителят на фирмата да се грижи за инсталирането на всички пакети с оправени грешки (Service Packs) и за обновяването на антивирусната програма.
Фирмата да изкупува старата Ви техника и да Ви предлага оферти за нова.
Фирмата да Ви доставя консумативи за принтерите.
При повреда на компютърна техника, която е в гаранция към трето лице, фирмата да се погрижи за комуникацията с гаранционния сервиз и за целостта на техниката.

  

Абонаментна Поддръжка